Ppoż Warszawa

Jesteśmy nowoczesną firmą świadczącą szeroki wachlarz usług z zakresu ochrony ppoż. Szybko i solidnie na terenie Warszawy i okolic zrealizujemy wyznaczone zadania, działając na podstawie uprawnień określonych w czwartym artykule ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Oferujemy profesjonalną obsługę instytucji, administracji, urzędu, firmy i innych podmiotów w zakresie ppoż. Dostosujemy się do potrzeb naszego Klienta. Ceny usług negocjujemy z każdym Klientem indywidualnie, proporcjonalnie do nakładu pracy niezbędnego dla prawidłowej realizacji wyznaczonego zadania. Nasze usługi wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami i prawem, nasza wiedza jest ustawicznie aktualizowana. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany prawne, które dotyczą działalności naszego Klienta.

 

OFERTA:

  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  • Audyt ppoż.

  • Ocena zagrożenia wybuchem

  • Ewakuacja - ćwiczenia

  • Znaki ppoż. - rozmieszczenie

  • Plany rozmieszczenia i dostawa sprzętu ppoż.

  • Inne branżowe zadania

 

Ppoż. w Warszawie, sprawnie, rzetelnie i w rozsądnej cenie...

Osoby zainteresowane, serdecznie zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego telefonicznie lub drogą ektroniczną. W krótkim czasie przedstawimy Państwu ofertę.

KONTAKT:

00-174 Warszawa, ul. Miła 8/13, NIP: 118-142-9189, REGON: 141-79-15-64
telefon: (22) 378 13 99, 0 505 546 508, adres e-mail: ppozwarszawa@gmail.com